اطلاعات تماس و شعبات

آدرس دفتر مرکزی: ایران – تبریز

تلفن دفتر مرکزی: ۰۹۱۴۱۷۰۱۰۵۴ – ۰۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷

تلفکس: ۴۲۴۲۷۸۱۳

ایمیل: mailmmzinab64@gmail.com


آدرس دفتر ترکیه: ترکیه – استانبول – میدان تقسیم – خیابان استقلال

تلفن دفتر ترکیه: 00905389416838


آدرس دفتر پاکستان: پاکستان – شهر کوئطه


آدرس دفتر هند: هند – شهر کالبورگی (Kalburgi)


(جدید) نمایندگی دفتر مرکزی افغانستان: شهر هرات نمایندگی عبدالله جان

شماره تماس: ۰۰۹۸۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


(جدید) شعبه زاهدان: شهر میر جاوه

شماره تماس: ۰۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


(جدید) شعبه ایلام: شهرک صنعتی ششدار بعد از میدان صنعت سوله سوم پخش برادران رحیمی

شماره تماس: ۰۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷

فهرست